Federalna uprava za inspekcijske poslove potpisala protokol o saradnji s Upravom za inspekcijske poslove Crne Gore

U periodu od 15.-17.11.2023. godine, u radnoj posjeti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u Sarajevu (FUZIP) boravila je delegacija Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore (UIP CG) predvođena direktoricom Anom Vujošević.

Cilj posjete bio je uspostava saradnje u oblasti inspekcijskih poslova, praktičnog regionalnog integrisanja inspekcijskih organa, koji predstavlja novi kvalitet u smislu realizacije zajedničkih projekata koje implementiraju EU i ostale međunarodne organizacije, razmjena iskustava i „dobre prakse“ inspekcijskih organa i iskustava u primjeni novih informacionih sistema.

Tokom posjete je održan niz sastanaka na kojima su predstavljeni nadležnosti, organizacija,  sistematizacija, sistemi i načini funkcionisanja FUZIP i UIP CG, a glavni federalni tržišni, vodni, rudarsko, termo i elektroenergetski, te inspektor rada su svojim kolegama iz Crne Gore prezentirani djelokrug rada, aktivnosti i način postupanja svojih inspektorata.

FUZIP je također predstavio inovirani sistem za prekograničnu kontrolu roba BIMS 2 i informisao o statusu izgradnje novog sistema E-inspektor 2 koji se razvijaju u sklopu USAID-ovog projekta E-uprave.

Posljednjeg dana posjete, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović i direktorica Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore Ana Vujošević potpisali su Protokol o saradnji kojim su ozvaničili početak saradnje između dva inspektorata.

Posjeta je realizovana pod pokroviteljstvom USAID-ovog projekta E-uprave.

– KRAJ –