Informacija po zaduženju Zastupničkog doma Parlamenta FBiH

IZVJEŠTAJ O UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA KOD SUBJEKATA NADZORA ZA PERIOD 1.11. – 15.11.2023. GODINE

 1. U nadzorima na osnovu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate nisu utvrđene nepravilnosti.
 2. U nadzorima na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, nepravilnosti su utvrđene kod 15 subjekata nadzora – pravnih lica i dva (2) subjekta nadzora – fizička lica:

PRAVNA LICA:

 1. DŽAJIĆ- COMMERCE D.O.O. LJUBUŠKI
 2. D. TRADE D.O.O. TUZLA
 3. VIOLETA D.O.O. GRUDE P.C. PRODEX GRUDE
 4. BILI BRIG D.O.O. GRUDE SUPERMARKET GRUDE
 5. ANDREA & GIOVANNI D.O.O ČITLUK PODRUŽNICA MAX MARKET LJUBUŠKI
 6. VIRO D.O.O. GRUDE
 7. ORBICO D.O.O. SARAJEVO PJ TUZLA
 8. AS D.O.O. JELAH PJ TUZLA
 9. BELAMIONIX D.O.O. BRČKO PJ MODRAC-LUKAVAC
 10. MERCATOR BH D.O.O. SARAJEVO PRODAVNICA 67 SARAJEVO
 11. YIMOR D.O.O. DOMALJEVAC PJ ČELIĆ
 12. POLARIS D.O.O. GRUDE
 13. EUROKONT D.O.O. ŠIROKI BRIJEG
 14. KONZUM D.O.O. SARAJEVO PJ CENTAR
 15. HOŠE KOMERC D.O.O. SARAJEVO PJ CENTAR

 FIZIČKA LICA:

 1. TR AS ŽIVINICE
 2. TR OAZA NOVI GRAD -SARAJEVO

Nadzori su vršeni na osnovu predstavki građana i u redovnom inspekcijskom nadzoru.

Na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/95, 70/08) propisano je: „Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM, a fizičko lice novčanom kaznom iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM.“

Broj nadzora za posmatrani period:

 • Ukupno: 56
 • Nafta i naftni derivati: 9
 • Životne i druge namirnice: 47
 • U nadzorima utvrđeno 17 nepravilnosti, što podrazumijeva izdavanje 32 prekršajna naloga s finansijskim teretom od 750,00 KM.

Podaci su dati na osnovu izvještaja federalnih inspektora.

– KRAJ –