Federalna tržišna inspekcija nadzire turističko-ugostiteljske objekte u FBiH

U provođenju nadzora iz oblasti turizma, federalni tržišni, turističko-ugostiteljski inspektori su od početka ljetne sezone izvršili 135 inspekcijskih nadzora, u kojima su evidentirani prekršaji za koje će biti izdat 91 prekršajni nalog s ukupnim finansijskim teretom od 66.850,00KM. Zbog rada bez odobrenja, za dva (2) subjekta nadzora donesene su upravne mjere – rješenja o zabrani rada.

Najveći broj nepravilnosti utvrđenih inspekcijskim nadzorom odnosi se na rad bez odobrenja i nevođenje evidencija, odnosno neevidentiranje gostiju. Direktni efekti rada inspektora se, između ostalog, odnose na evidentiranje 485 neprijavljenih gostiju, a indirektni na prijavljivanje oko 2.500 gostiju, plaćanje turističke takse i izdavanje fiskalnih računa za izdate usluge.

„Zbog niza koristi koje proizlaze iz njegova razvoja, turizam je stekao status izuzetno važne komponente nacionalnih privreda mnogih zemalja, pa i naše, te je, kao takav, i predmet kontrole federalnih inspektora. Inspekcijski nadzor se vrši u najvažnijim turističkim destinacijama na području Federacije BiH“, izjavio je Elmir Ramić, glavni federalni tržišni inspektor po ovlaštenju.

Nadzori se provode na osnovu Plana i Programa rada Federalnog tržišnog inspektorata za 2022. godinu, u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Službene novine FBiH“, broj: 32/09 ), Zakona o turističkoj djelatnosti („Službene novine FBiH“, broj:32/09) i podzakonskim aktima.

Federalni tržišni inspektorat nadzore u oblasti turizma tokom ove sedmice vrši na području Kantona Sarajevo, a do kraja ljetne sezone će biti obuhvaćeni svi kantoni u FBiH.

Apelujemo na sve privredne subjekte koji pružaju turističko-ugostiteljske usluge u FBiH da usklade svoje poslovanje sa zakonom.

Molimo građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

PREGLED IZVRŠENIH NADZORA PO TURISTIČKIM DESTINACIJAMA:

 1.UNSKO-SANSKI KANTON

(Bihać, Štrbački Buk, Martin Brod, Sanski Most, Bosanska Krupa):

Hoteli i smještajni ugostiteljski objekti: 11 nadzora, 6 prekršajnih naloga

Ugostiteljski objekti /restorani, barovi/: 16 nadzora, 14 prekršajnih naloga

Turistički objekti /putničke agencije, rafting/: 6 nadzora, 4 prekršajna naloga

 

2. SREDNJOBOSANSKI KANTON – Jajce

Hoteli i smještajni ugostiteljski objekti: 5 nadzora, 4 prekršajna naloga

Splavovi: 3 kontrole, nisu utvrđene nepravilnosti

 

3. HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

3.1. Konjic, Boračko jezero

Smještajni ugostiteljski objekti: 6 nadzora, 5 prekršajnih naloga i 2 rješenja o zabrani rada – rad bez odobrenja

Ugostiteljski objekti /restorani, barovi/: 4 nadzora, 2 prekršajna naloga

3.2. Mostar, Međugorje, Blagaj

Hoteli i smještajni ugostiteljski objekti: 15 nadzora, 8 prekršajnih naloga

Ugostiteljski objekti /restorani, barovi/: 19 nadzora, 12 prekršajnih naloga

3.3. Neum

Smještajni ugostiteljski objekti: 50 nadzora, 36 prekršajnih naloga

UKUPNO: 135 nadzora, 91 prekršajni nalog s finansijskim teretom od 66.850,00KM i dva (2) rješenja o zabrani rada.

***

Federalni tržišni inspektorat obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem Zakona i drugih propisa koji se odnose na: obavljanje trgovine, trgovinskih usluga i drugih trgovinskih usluga sa inozemstvom; obavljanje obrta i posebnih obrta; kontrolu kakvoće proizvoda na mjestima proizvodnje i prometu, te ponovnu kontrolu kakvoće kod uvoznika tih proizvoda za koje je dobiveno Uvjerenje o kakvoći; kontrolu neprehrambenih proizvoda u prometu kod uvoznika, distributera i trgovaca u svezi provjere da li ispunjavaju sigurnosne zahtjeve, odnosno primjenu propisanih mjera u slučaju kada proizvodi ne ispunjavaju sigurnosne zahtjeve; kontrolu primjene Zakona o kontroli cijena (način formiranja cijena, kontrola zaštitnih cijena i cijena proizvoda i usluga od posebnog interesa za Federaciju BiH koje propisuje Vlada F BiH); kontrolu ispunjenosti mjeriteljskih uvjeta kod proizvođača, uvoznika i vlasnika mjerila; kontrolu plemenitih kovina kod proizvođača, uvoznika i trgovaca; kontrolu količine i označavanja pretpakirnih proizvoda kod proizvođača i uvoznika; kontrolu primjene propisanih prava potrošača; kontrolu primjene propisa kojima su propisana prava intelektualnog vlasništva, posebno autorskih prava zaštitu izuma, patenta, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja, geografskog podrijetla; nadzor nad primjenom propisa kojima je propisana ograničena uporaba duhanskih prerađevina-uvjeti prodaje i promidžba duhanskih prerađevina, kontrolu izdavanja fiskalnih računa, kontrolu upravljanja ambalažnim otpadom kontrolu upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, nadzor nad Federalnom direkcijom robnih rezervi, kontrolu primjene Uredbe o kesama tregericama; obavljanje ugostiteljske djelatnosti, obavljanje turističke djelatnosti, odnosno pružanje usluga i posredovanja u turističkom prometu; zaštitu dobara od posebnog značaja za turizam (prirodne rijetkosti, kulturno-povijesni spomenici, etnografske znamenitosti i dr.); zaštitu prava korisnika turističkih i ugostiteljskih usluga; reklamiranje ugostiteljsko-turističke ponude; osiguranje komunalnog reda za ugostiteljske i turističke objekte; obveznici plaćanja boravišne pristojbe naplata i raspoređivanje sredstava boravišne pristojbe; nadzor nad naplatom članarine turističkim zajednicama; obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom. U sastavu inspektorata djeluje 13 tržišno, turističko-ugostiteljskih inspektora i glavni inspektor.

4 thoughts on “Federalna tržišna inspekcija nadzire turističko-ugostiteljske objekte u FBiH

  1. Povratni ping: blote tieten
  2. Povratni ping: fuckgirl

Comments are closed.