Federalna saobraćajna inspekcija izdala 545 prekršajnih naloga i zatekla 72 lica „nacrno“

     Inspektorat saobraćajne inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove od 13.04.2016. godine, vrši pojačane inspekcijske nadzore na području svih 10 (deset) Kantona u FBiH. Pojačani inspekcijski nadzori prevashodno su usmejreni na kontrolu nelegalnog prijevoza putnika i tereta, javnog prevoza putnika i tereta u cestovnom prometu, prijevoza roba za vlastite potrebe, dokumnenata u sjedištima prevoznika, rada stanica tehničkog pregleda, kao i kontrola provođenja zakona i podzakonskih akata koji uređuju oblast cesta i cestovnog prometa, sa posebnim akcentom na zaštiti odredbi Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređaja za evidentiranje u cestovnom prijevozu. U posmatranom periodu od 13.04.2016. godine do današnjeg dana ostvareni su sljedeći rezultati:

     Izvršeno je 632 inspekcijskih nadzora, a sačinjeno je 426 zapisnika o inspekcijskom nadzoru. Na osnovu zatečenog stanja kontrolisanim subjektima izdato je 545 prekršajnih naloga u finansijskom iznosu od 365.934,00 KM.

     Također, u gore istaknutom vremenskom periodu subjektima nadzora izrečeno je ukupno 34 upravnih mjera, a od kojh se njih 13 odnosi na privremenu zabranu rada kontrolisanih subjekata nadzora.    

     Od 422 kontrolisanih uposlenika, njih 72 je bilo radno angažovano „nacrno“.

     Koristimo priliku da napomenemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu, a sve dok se ne konstatuje da je stanje u predmetnim oblastima nadzora poboljšano i unaprijeđeno.