ODRŽAN RADNO-KONSULTATIVNI SASTANAK ENTITETSKIH INSPEKTORATA

Inspektorat Republike Srpske održao je u četvrtak, 21. jula 2016. godine radno-konsultativni sastanak sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, na kojem su razmatrane mogućnosti ujednačavanja načina rada i parametara inspekcijskog nadzora, kao i sinhronizovanog djelovanja inspekcijskih službi u oba entiteta.

Sastanku su prisustvovali  v.d. direktor Inspektorata Republike Srpske, Predrag Tomić, direktor Federalne uprave za inspekcijeske poslove, Anis Ajdinović, glavni inspektori iz pojedinih oblasti nadzora i direktor Privredne komore Republike Srpske, Dragica Ristić.

Kao posebno značajna pitanja izdvojila su se: deklarisanje hrane iz uvoza i kontrola flaširanih voda i osvježavajućih pića, kontrola međunarodnog transporta i aktivnosti na suzbijanju nelegalnog prevoza, primjena novih Zakona o radu koji su donešeni u oba entiteta, te uvoz i promet tečnih naftnih goriva.

Imajući u vidu da privredni subjekti iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine međusobno sarađuju, da je protok roba i kretanje lica između entiteta slobodno, od strane inspekcijskih organa oba entiteta uočena je potreba za istovjetnim načinom postupanja, kako bi se kontrole vršile na osnovu istih parametara, čime bi se smanjile mogućnosti potencijalnih zloupotreba od strane nelojalne konkurencije.

Na sastanku je između ostalog usaglašeno da se zbog povišenih temperatura i načina transporta flaširanih voda, piva, osvježavajućih pića i sokova, na graničnim prelazima oba entiteta pojača kontrola zdravstvene ispravnosti i kvaliteta istih prilikom uvoza, uz obavezno uzorkovanje za laboratorijske analize, a u skladu sa istovjetnim instrukcijama o postupanju.

U oblasti nadzora saobraćajne inspekcije razmatrane su aktivnosti na suzbijanju nelegalnog međunarodnog prevoza, gdje je donešen zaključak da će se pristupiti izradi uputstva o postupanju inspekcije u nadzoru nelegalnog prevoza u međunarodnom saobraćaju, u skladu sa zakonom propisanim nadležnostima entiteta, a kako bi se obezbijedio jednak pristup u inspekcijskom nadzoru u oba entiteta.

Također, u oblasti nadzora inspekcije rada razmatrane su mogućnosti saradnje i pružanja podrške u vidu međusobne razmjene informacija, što je posebno značajno u kontrolama suzbijanja rada „nacrno“ i sive ekonomije, u slučajevima kada poslovni subjekti sa sjedištem u jednom entitetu budu angažovani kao izvođači radova u drugom entitetu.

Predstavnici Privredne komore Republike Srpske su pružili podršku radu kontrolnih organa, čiji je osnovni cilj suzbijanje nelegalnog rada, rast društvene discipline u primjeni propisa uz smanjivanje opterećenja poslovnog sektora, rast nivoa svijesti subjekata kontrole o potrebi poštivanja propisa, pravila i procedura, suzbijanje sive ekonomije, kao i razvijanje kulture dijaloga.