Edukacijom o primjeni ZOSPI počela implementacija EBRD projekta „Podrška FUZIP u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije”

Danas je održana on-line edukacija Praktična primjena Zakona o slobodi pristupa informacijama od strane inspekcijskih organa”, kojom je formalno započela implementacija prve komponente projekta Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije” za inspekcijske organe u FBiH.

U okviru prve komponente projekta, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) iz Republike Srbije će u periodu od marta do oktobra 2022. godine organizovati i provesti 65 edukacija orijentiranih na razvoj općeg seta kompetencija za sve inspekcije, prenošenje međunarodnog i regionalnog iskustva i inovativnih praksi, te ​​prilagođene programe stručnog osposobljavanja za konkretne administrativne oblasti svih inspektorata FUZIP.

Ključni cilj projekta je povećanje efikasnosti u inspekcijskom nadzoru s ciljem pružanja podrške strateškom opredjeljenju Vlade FBiH ka suzbijanju rastuće sive ekonomije za vrijeme i nakon pandemije koronavirusa, kroz razvoj i provedbu opsežnog programa obuka za inspekcijske organe u FBiH i kreiranje i uspostavu sveobuhvatne baze znanja u okviru pratećeg sistema upravljanja znanjem (knowledge management system) koji ostaje trajno na dispoziciji Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

„Osim inspektora i uposlenika FUZIP, na edukacijama će učestvovati i zainteresovani inspektori i uposlenici inspekcijskih organa na kantonalnom, gradskom i općinskom nivou, što značajno doprinosi boljem povezivanju i institucionalnom jačanju inspekcijskih organa, te unapređenju učinkovitosti inspekcijskog nadzora i kvalitetne primjene propisa“ izjavio je Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Jačanje kadrovskih kapaciteta i upravljanje znanjem su i ključni faktori reforme javne uprave u FBiH i neposrednog institucionalnog jačanja u kojem je profesionalni razvoj ljudskih potencijala kao bazične institucionalne vrijednosti u službi izvršenja politika Vlade FBiH od zajedničkog interesa za sve inspekcijske organe u FBiH, što su predstavnici EBRD prepoznali i konkretizovali pružanjem podrške kroz ovaj projekat.

– KRAJ –

Na prijedlog predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za zemlje Zapadnog Balkana, Federalna uprava za inspekcijske poslove je kandidovala i ishodovala projekat “Podrška FUZIP u izgradnji kapaciteta i poboljšanju koordinacije” u okviru programa EBRD „Brzi savjetodavni odgovor u Paketu solidarnosti“. Projekat je formalizovan od strane Vlade FBiH Zaključkom V.broj: 1861/2021 od 16.12.2021. godine, a službeni početak implementacije je 20.1.2022. godine.

U projektu učestvuje i Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, koja ima ključnu ulogu u procesu razvoja i implementacije politike upravljanja ljudskim resursima u organima državne službe u FBiH, a konsultatnsku podršku će pružiti Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED iz Republike Srbije.