Sektor granične inspekcije: Na MC Rajlovac – Sarajevo zabranjen uvoz dvije pošiljke energetskog napitka

Federalna sanitarna inspekcija na mjestu carinjenja (MC) Rajlovac – Sarajevo, zabranila je uvoz dvije pošiljke ukupne količine 18.384 limenki energetskog napitka “NOCCO BCAA Tropical” i “NOCCO Carribbean” porijeklom iz Austrije i Švedske.

Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica, prilikom provjere zdravstvene ispravnosti pošiljki bezalkoholnog napitka izuzeti su uzorci čijim je laboratorijskim ispitivanjem (analizom i superanalizom) utvrđena povećana količina kofeina u sadržaju (588,50 mg/l i 568,50 mg/l), zbog čega je konstatovano da proizvodi ne odgovaraju odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet („Službene novine FBiH“, broj: 07/04, 45/04, 02/03 i 96/17) kojim je propisana maksimalna dozvoljena količina od 320 mg/l.

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni list RBiH“, broj: 2/92 i 13/94), Zakonom o hrani („Službeni list BiH“, broj: 50/04) i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih namirnica koje se mogu stavljati u promet („Službeni list FBiH“, broj: 07/04, 45/04, 02/03 i 96/17), uvoz kontrolisanih pošiljki je zabranjen, te je naloženo njihovo vraćanje pošiljaocu, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat nije moguć.

S obzirom na mogućnost da se proizvod već nalazi u prodaji na tržištu u FBiH, postupajući federalni sanitarni inspektori su o zabrani obavijestili i uvoznika, kako bi izvršio provjere eventualnih prethodnih uvoza i povukao proizvode s tržišta.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je o zabrani informisala Agenciju za sigurnost hrane BiH, kantonalna ministarstva zdravstva, kantonalne uprave za inspekcijske poslove, te kantonalne i općinske sanitarne inspektore, radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

Federalnim sanitarnim inspektorima pri carinarnicama i carinskim ispostavama naložena je pojačana inspekcijska kontrola nad uvozom pošiljki bezalkoholnih i energetskih pića s kofeinom i drugim sastojcima čije su granične vrijednosti zakonski propisane.

– KRAJ –

Sektor granične inspekcije FUZIP obavlja poslove službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane pri uvozu, službene kontrole zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru sa hranom pri uvozu, uzimanja uzoraka i analiza po službenoj dužnosti, kontrole kakvoće kod uvoza proizvoda sukladno posebnim propisima kojima se uređuje kakvoća, pregledanja deklaracije, dokumentacije i službenih evidencija, službene kontrole pošiljki otrovnih materija pod režimom dozvola od nadležnih institucija, nadzora nad putnicima, njihovim stvarima i sredstvima u međunarodnom saobraćaju, fitosanitarnog nadzora roba i reguliranih objekata, FFS-a, mineralnih đubriva ISPM 15 u prekograničnom prometu, poslove vezne za unos, suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti i štetočina poljoprivrednog bilja, unos, proizvodnju i upotrebu, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i promet istim, fitosanitarni nadzor reguliranih objekata u smislu zaštite bilja od bolesti i štetočina, registracije i prometa zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica na veliko i malo, subjekata sa ovlaštenjima u skladu ISPM 15 u unutrašnjosti, sigurnost hrane i GMO organizme (u domenu sjemena i sadnog materijala) u prekograničnom prometu i unutrašnjosti, te obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

U okviru sektora, kontrole provode federalni sanitarni, fitosanitarni i tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori raspoređeni na graničnim prijelazima (GP) Izačić, Gorica, Kamensko, Bijača, Bosanski Šamac, Orašje i Aerodrom Sarajevo te na mjestima carinjenja (MC) Rajlovac-Sarajevo, Rodoč-Mostar, Tuzla i Zenica.