Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja (“Službene novine FBiH”, broj: 75/09)