Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama (“Službeni list RBiH”, broj: 6/92, 8/93)