Pravilnik o visini i načinu isplate opravdanih troškova i mjesečne naknade osobi koja vrši nadzor nad ostvarivanjem roditeljskog staranja (“Službene novine FBiH”, broj: 18/06)