Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom (“Službene novine FBiH”, broj: 77/08)