Odgovor na zastupničko pitanje (Begajeta Čaušević, 30.6.2023.g.)