Odgovor na vijećničko pitanje (Armin Bašić, 6.7.2023.g.)