Odgovor na zastupničko pitanje (Alma Kratina, 14.3.2024. – gerontološki centri)