Odgovor na zastupničko pitanje (Admir Čavalić, 14.3.2024. – JU Domovi zdravlja KS)