Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 6/20)