Izvještaj o postupanju i primjeni ZOSPI za period april-juni 2022. godine