Izvještaj o postupanju i primjeni ZOSPI, april-juni 2022. godine