Direktor Ajdinović s ministricom Pozder o unapređenju institucionalnih kapaciteta federalnih inspekcija za vode i zaštitu okoliša

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović primio je danas u radnu posjetu u prostorijama FUZIP federalnu ministricu okoliša i turizma Nasihu Pozder. Razgovarali su o unapređenju saradnje i koordinacije i jačanju kapaciteta inspekcijskih organa u oblasti zaštite okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Direktor Ajdinović i saradnici su informisali ministricu Pozder o aktivnostima federalnog vodnog i urbanističko-ekološkog inspektorata, te zakonskim i institucionalnim ograničenjima unutar kojih djeluju federalni inspektori u oblasti voda i zaštite okoliša. Naime, trenutno ne postoje zakonom propisani alati kojim bi se adekvatno sankcionisali veliki zagađivači u FBiH, čime bi se postigla suština inspekcijskog nadzora, odnosno usklađivanje poslovanja privrednih subjekata sa zakonima iz predmetnih oblasti.

Ministrica Pozder je istakla da je pitanje zaštite okoliša njen apsolutni prioritet, te iskazala spremnost da u tom smislu na Vladi FBiH pokrene inicijative za izmjenu zakonodavnog okvira, jačanje institucionalnih kapaciteta federalne inspekcije i unapređenje saradnje kroz koordinaciju s drugim relevantnim organima uprave na federalnom i kantonalnom nivou, kako bi se kroz adekvatno sistemsko djelovanje zaštita okoliša dovela na veći, prihvatljiviji nivo. S tim ciljem, ministrica je, uz pristanak predstavnika FUZIP, dogovorila i zajednički sastanak s ministrom i predstavnicima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji će se održati u četvrtak, 27.7.2023. godine.

Sastanku su prisustvovali glavni federalni vodni inspektor Mirsad Smailagić, glavna federalna urbanističko-ekološka inspektorica Sanela Imamović, sekretar Uprave Diana Ružić, federalni vodni inspektori Dženan Šalo i Mirsad Džambić, te savjetnica ministrice za okoliš Lejla Arnautović.

–  KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba