Direktor Ajdinović: nakon 66 dana, okončan zdravstveni nadzor putnika na granicama

Odlukom Federalnog štaba civilne zaštite, dana 20.5.2020. godine ukinuta je mjera zdravstvenog nadzora na graničnim prijelazima BiH na području FBiH i izdavanje rješenja o kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana. Nakon 66 dana, okončana je procedura 24-satnog sanitarnog nadzora na ukupno 15 cestovnih graničnih prijelaza i dva međunarodna aerodroma (Sarajevo i Tuzla) u FBiH, koju je obavljalo oko 100 federalnih inspektora iz svih 10 federalnih inspektorata.

„Po donošenju Odluke o obaveznoj sanitarnoj kontroli svih putnika koji ulaze u BiH počevši od 16.3.2020. godine, Federalna uprava za inspekcijske poslove je u nedjelju, 15.3.2020. godine rasporedila 84 inspektora iz svih 10 inspektorata na devet dodatnih graničnih prijelaza, te pojačala prisustvo na šest redovnih graničnih prijelaza i GP Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Ta nedjelja je bila zaista nevjerovatna – u samo par sati smo uspjeli okupiti preko 100 uposlenika FUZIP koji rade u Sarajevu, te dogovoriti i organizovati angažman inspektorica i inspektora iz svih 10 federalnih inspektorata na 15 graničnih prijelaza na području FBiH kroz 24-satni rad u tri smjene. Mnogi od njih su na granice otputovali već istu večer, ni ne znajući da će tamo ostati bez prekida skoro puna dva mjeseca.

Doslovno preko noći, skoro 90 federalnih inspektora je, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Zakonom o inspekcijama FBiH, dobilo ovlaštenje za vršenje sanitarnog nadzora putnika na granicama u skladu s velikim brojem novodonesenih procedura i protokola proisteklih iz naredbi i mjera za suzbijanje koronavirusa u našoj državi.

Otežavajuća okolnost je bila činjenica da na samo 6 (od 15) graničnih prijelaza imamo svoje prostorije s neophodnom tehničkom i logističkom opremom, te da su se u FBiH, po naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, zatvorili svi hoteli. Uz pomoć Granične policije BiH, vlasnika nekoliko hotela koji su pristali smjestiti naše inspektore, kao i naših napora da se inspektorima pruži potrebna logistička i administrativna podrška, novouspostavljeni sanitarni nadzor na granicama je od početka bio potpuno funkcionalan, a dostavljanje podataka o svim izdatim rješenjima radi njihove obrade i prosljeđivanja drugim nadležnim organima blagovremen.

Radi omogućavanja bolje i efikasnije neposredne kontrole putnika koji ulaze u BiH, odnosno izdvajanja putnika s povišenom tjelesnom temperaturom s ciljem njihove hitne zdravstveno-epidemiološke obrade, obezbijeđene su i postavljene termalne kamere na šest (6) najfrekventnijih graničnih prijelaza (GP Međunarodni aeorodrom Sarajevo, GP Međunarodni aerodrom Tuzla, GP Bijača, GP Izačić, GP Orašje i GP Kamensko). Naknadno su dodatne kamere postavljene na sve granične prijelaze na kojima su sanitarni nadzor vršili federalni inspektori.

Razumljivo je da su novi režim i ograničenja usložnjavali proceduru ulaska putnika u BiH, što je uzrokovalo negodovanje putnika zbog dužeg zadržavanja na granicama i izricanja rješenja o izolaciji u trajanju od 14 dana. Tako su federalni inspektori, pored redovnog posla – izdavanja rješenja na osnovu sanitarnih upitnika, poduzimali velike napore i u obrazlaganju mjera i pružanju potrebne podrške i pomoći osobama kojima su izdavali rješenja. Naše administrativno osoblje u sjedištu Uprave je također svakodnevno odgovaralo na stotine telefonskih poziva i e-mailova građana koji su tražili odgovore na pitanja vezana na novonastalu situaciju i tumačenja naredbi Federalnog štaba civilne zaštite.

Moram reći da su naše inspektorice i inspektori zaista demonstrirali visok stepen odgovornosti i požrtvovanosti i u najtežim trenucima pokazali svoju opredijeljenost da doslovno na prvoj liniji odbrane protiv koronavirusa, u direktnom kontaktu s desetinama hiljada putnika koji u BiH ulaze iz zemalja s visokom transmisijom virusa, djeluju u cilju zaštite zdravlja stanovništva BiH u okolnostima proglašene nesreće. Uprkos njihovoj direktnoj izloženosti i kontaktu s preko 45.000 putnika kojima su izdali rješenja, niko se nije zarazio, iako je potvrđeno da je izvjestan broj putnika već bio zaražen ili je u toku izolacije razvio simptome virusa.

Za vrijeme primjene mjere zdravstvenog nadzora na granicama, od 16.3.2020. do 21.5.2020. godine, federalni inspektori na granicama su izdali 45.560 rješenja o samoizolaciji osobama koje su ušle u BiH. Prema konstatacijama stručnjaka u oblasti zdravstva, zdravstveni nadzor putnika na granicama se pokazao kao jedna od najsnažnijih protuepidemijskih mjera koja je u velikoj mjeri doprinijela sprečavanju širenja koronavirusa u BiH/FBiH.

Ovom prilikom želim iskazati zahvalnost Graničnoj policiji BiH koja nam je ustupila svoje prostorije na devet graničnih prijelaza i hotelima koji su ostali otvoreni kako bi pružili neophodne usluge smještaja i ishrane za naše inspektore na terenu.  

Također se istinski želim zahvaliti našim prijateljima Pomozi.ba, Crveni križ FBiH, Frank d.o.o., OR Jusri Goražde, Gong d.o.o. Sarajevo, Provis Graphic Visoko, Klub Bullet Sarajevo, EZ d.o.o. Busovača, TEH d.o.o. Sarajevo / Zoono BH i Alma Ras d.o.o. Olovo, koji su prepoznali obim i značaj našeg angažmana i zalaganja naših inspektora na granicama, i u periodu kad su apsolutno svi naši resursi bili danonoćno angažovani na organizaciji i provođenju aktivnosti vezanih za zaštitu zdravlja stanovništva nam uputili vrijedne i prijeko potrebne donacije”, saopštio je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.

Zaključno s posljednjim danom provođenja mjera zdravstvenog nadzora na granicama, 20.5.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 45.560 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. Za kategorije lica iz Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, koja se primjenuje od 24.4.2020. godine, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 973 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 682 rješenja o izolaciji, te 155 rješenja za vozače, 65 rješenja za pogranični promet i 71 za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, od početka primjene mjera obuhvaćeno ukupno 5.038 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje, odnosno kontrolu provođenja mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 506 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS je dostavio podatke o 597 lica kojima su sanitarni inspektori RS-a tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu. Tokom jučerašnjeg dana, Inspektorat Brčko Distrikta nije izdao ni jedno rješenje o izolaciji osobama koje imaju prebivalište na području Federacije BiH.

Danas je Federalni štab civilne zaštite donio još jednu naredbu u vezi sa sa građanima kojima nisu istekle mjere iz rješenja federalnih sanitarnih inspektora o kućnoj izolaciji. Rješenja o ograničavanju kretanja stavit ćemo van snage, a podatke ćemo proslijediti policiji, radi obustave kontrole izvršenja pomenutih rješenja.

Pozivamo sve subjekte kojima je naredbama Federalnog štaba civilne zaštite omogućen rad, kao i sve građane BiH, da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kako bismo odgovornim ponašanjem i djelovanjem zajedno uticali na suzbijanje širenja koronavirusa i zaštitu zdravlja stanovništva BiH.

 

Tabela: Pregled broja rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/ograničenju kretanja van mjesta boravka/izolaciji izdatih od strane federalnih sanitarnih inspektora na dan 20.5.2020. po kategorijama lica u prekograničnom prometu

GRANIČNI

PRIJELAZ

I

(izolacija)

V

(vozači)

PO

(pogranični promet)

PR

(prekogranični radnici)

UKUPAN

BROJ RJEŠENJA

GP IZAČIĆ

65

5

0

0

70

GP KAMENSKO

117

5

0

0

122

GP ORAŠJE

229

45

3

3

280

GP BIJAČA

32

30

10

8

80

GP BOSANSKI ŠAMAC

51

48

0

0

99

GP GORICA

9

15

3

8

35

GP VELIKA KLADUŠA

86

4

0

13

103

GP DOLJANI

23

0

15

7

45

GP OSOJE

26

0

1

2

29

GP BOSANSKO GRAHOVO

7

1

1

0

9

GP IVANICA

13

2

1

27

43

GP NEUM I

0

0

0

0

0

GP NEUM II

19

0

1

0

20

GP ČEPIKUĆE

5

0

30

3

38

UKUPNO:

682

155

65

71

973

             

  

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

 

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba