Agencija za sigurnost hrane objavila Smjernice za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

Elektronsku verziju Smjernica možete preuzeti na službenoj web stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine:

Smjernice za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu

Preuzeto s web stranice Agencije za sigurnost hrane

Smjernice za tumačenje i provedbu Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu