Dan: 20. Decembra 2022.

ZAJEDNIČKO SAOPĆENJE ZA JAVNOST AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE BiH I FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Usmjerenim pojačanim inspekcijskim nadzorima na tržištu i u punionicama vode u FBiH, koje su na inicijativu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i Federalne uprave za inspekcijske poslove, proveli nadležni kantonalni i gradski inspekcijski organi i Federalna uprava za inspekcijske poslove, prema dostupnim i sublimiranim podacima o postupanju kantonalnih, gradskih i federalnih inspektora, utvrđeno […]