Dan: 10. Septembra 2021.

U augustu izvršeno 1.796 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

Inspekcijski organi u FBiH nastavljaju s vršenjem nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera svim raspoloživim kapacitetima, te poduzimaju sve aktivnosti u okviru svoje nadležnosti na sprečavanju daljeg širenja koronavirusa u FBiH, u skladu s odlukama nadležnih kriznih štabova. U toku augusta 2021. godine, prema trenutno dostupnim podacima, inspekcijski organi u FBiH izvršili su ukupno 1.796 inspekcijskih nadzora, […]