Dan: 9. Aprila 2021.

U martu izvršeno skoro 6.000 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera u FBiH

Inspekcijski organi u FBiH nastavljaju s vršenjem nadzora nad poštivanjem higijensko-epidemioloških mjera svim raspoloživim kapacitetima, te poduzimaju sve aktivnosti u okviru svoje nadležnosti na sprečavanju daljeg širenja koronavirusa u FBiH, u skladu s odlukama nadležnih kriznih štabova. Podsjećamo, naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva predstavljaju okvir i minimum nužnih mjera i preporuka za područje cijele […]