Dan: 6. Januara 2021.

Saradnjom federalnih institucija okončana procedura za zbrinjavanje 414 tona neopasnog otpada s područja tri kantona

Primarno zbog interesa građana Federacije BIH, ali i činjenice da teret izvršenja rješenja federalnog inspektora praktično nije podnio subjekt nadzora Krom reciklaža d.o.o. Drvar, Vlada Federacije BiH je donijela Zaključak kojim je stvorila pretpostavke za provođenje procesnih radnji kojim se osigurava usklađivanje pravnog sa faktičkim stanjem i prioritetno zaštiti javni interes po pitanju prikupljanja i […]