Dan: 15. Oktobra 2020.

U septembru izvršeno 1.778 inspekcijskih nadzora nad poštivanjem epidemioloških mjera u FBiH

U uvjetima pogoršane epidemiološke situacije, nadležni inspekcijski organi su, u skladu s naredbama kriznih štabova ministarstava zdravstva i preporukama zavoda za javno zdravstvo, prioritetno usmjereni na aktivnosti intenzivnog praćenja provođenja obaveznih epidemioloških mjera u cilju sprečavanja daljeg širenja i suzbijanja epidemije COVID-19 na području cijele Federacije BiH. Zbog ograničenih kadrovskih kapaciteta sanitarnih inspekcija u FBiH, […]