Dan: 8. Maja 2020.

Direktor Ajdinović: zdravstveni nadzor putnika na granicama se pokazao kao jedna od najsnažnijih protuepidemijskih mjera u FBiH

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno sa 7.5.2020. godine, kako slijedi: „Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i […]