Dan: 27. Februara 2019.

Održan sastanak direktora Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove

Dana 27.02.2019. godine, na poziv direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove, gospodina Anisa Ajdinovića, u sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je sastanak direktora i predstavnika Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove Unsko-sanskog, Zeničko-dobojskog, Tuzlanskog, Posavskog, Zapadno-hercegovačkog, Bosansko-podrinjskog, Kantona 10, Kantona Sarajevo i predstavnika Ministarstava zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanskog kantona, u […]