Dan: 22. Augusta 2018.

Federalni granični inspektor na Carinskoj ispostavi Mostar- Rodoč zabranio uvoz dječijih lutki

    Dana 07.07.2018. godine, federalni sanitarni inspektor na Carinskoj ispostavi Mostar-Rodoč izvršio je kontrolu pošiljke dječijih igračaka porijeklom iz Kine, te naložio kontrolu uzorka dječijih lutki „Angena My Girl“. S obzirom da je hemijska analiza uzorka pokazala znatno povećane količine ftalata, što ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda […]