Dan: 27. Aprila 2017.

JAVNI POZIV za upis u Registar volontera Federalne uprave civilne zaštite

Imajući u vidu da je volontiranje aktivnost od interesa za sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na provođenju preventivnih i operativnih aktivnosti i mjera zaštite i spašavanja, kojim se želi postići aktivno uključivanje građana u društvene procese i razvoj humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva, Federalna uprava civilne zaštite objavljuje   PREDMET JAVNOG POZIVA: […]