Dan: 7. Aprila 2017.

VLADA FBIH USVOJILA IZVJEŠTAJ FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2016. GODINU

„DOBRI REZULTATI FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE“ Vlada FBiH je, na 98. sjednici održanoj 06.04.2017. godine, usvojila izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu. Kako je navedeno, doprinos izvršenju strateških ciljeva Uprave najvećim dijelom je pružila Vlada Federacije BiH kroz osiguranja materijalnih i osnovnih sredstava neophodnih za rad inspekcija. Takođe je […]