Dan: 5. Decembra 2016.

Poziv špediterskim kućama za prijavu u sistem za prekograničnu kontrolu roba – BIMS

Federalna uprava za inspekcijske poslove razvila je sistem za prekograničnu kontrolu roba – BIMS (Border Inspection Management System) kako bi se ubrzao proces prekogranične kontrole roba, omogućilo jednako postupanje na svim carinskim ispostavama i mjestima carinjenja, te osigurala efikasnija administracija. BIMS predstavlja kompletan nezavisan modul koji će omogućiti potpuno vođenje procesa prijave, praćenja i vršenja […]