Zabranjen uvoz pošiljke vlažnih maramica i dezinfekcionog gela za ruke

  Dana 4.1.2021. godine, sanitarna inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na graničnom prelazu (GP/MC) Aerodrom Sarajevo, u toku redovnog pregleda pri uvozu, zabranila je uvoz vlažnih maramica 1000 kom i dezinfekcionog gela za ruke 60 kom porijeklom iz Austrije.

   Prilikom pregleda utvrđeno je da pošiljka nije uredno deklarisana i ne posjeduje prateću dokumentaciju, što je u suprotnosti sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni list BiH“ broj: 2/92 i 13/94) i Zakona o prometu otrova („Službeni list RBiH“, broj: 2/92 i 13/98), te se kao takva ne može uvesti i staviti u promet.

   Shodno tome, uvoz kontrolisane pošiljke vlažnih maramica u količini od 1000 kom i dezinfekcionog gela za ruke u količini od 60 kom je zabranjen i izvršeno je vraćanje iste pošiljaocu.