Uspješno okončan proces implementacije CAF modela u FUZIP

Pod mentorstvom Agencije za državnu službu Federacije BiH uspješno je okončan proces implementacije CAF modela upravljanja kvalitetom u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

U maju 2022. godine, Federalna uprava za inspekcijske poslove je započela svoj put unapređenja internih procesa i inspekcijskih poslova kroz uvođenje CAF modela upravljanja kvalitetom, što je i ozvaničeno potpisivanjem Sporazuma o implementaciji CAF modela između direktora Federalne uprave za inspekcije poslove i direktora Agencije za državnu službu Federacije BiH.

Nakon toga, članovi imenovane Radne grupe su bili nosioci implementacije CAF modela u ovom organu. Kroz proces implementacije održana je CAF uvodna radionica, interaktivne radionice nakon održane samoprocjene i za prioritizaciju aktivnosti, te konsultacije oko izrade Akcionog plana.

Agencija za državnu službu Federacije BiH je pružala svoju stručnu pomoć i mentorstvo tokom navedenih radionica i prilikom izrade svih dokumenata koje zahtijeva CAF model upravljanja kvalitetom.

Ovim putem čestitamo Federalnoj upravi za inspekcijske poslove na uspješno imeplementiranom CAF modelu i putu ka izvrsnosti.

U skladu sa Planskim dokumentom o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BIH 2022-2024, Agencija za državnu službu Federacije BiH aktivno radi na realizaciji aktivnosti definisanih koji je usvojen od strane Vlade Federacije BiH, te pružanju stručne pomoći organima uprave prilikom implementacije CAF modela upravljanja.

– KRAJ –

Saopćenje preuzeto od Agencije za državnu službu FBiH

Više informacija o CAF modelu možete saznati na web stranici http://www.hrm.adsfbih.gov.ba.