USAID-ov Projekat E-uprave: Svečanom ceremonijom obilježena godina dana upotrebe BIMS 2

Danas je u Sarajevu na Carinskoj ispostavi Rajlovac održana svečana ceremonija povodom obilježavanja prve godine upotrebe novog sistema za prekograničnu kontrolu roba BIMS 2 koji je razvijen u okviru USAID-ovog projekta E-uprave fokusiranog na digitalizaciju javne uprave u BiH.

Uz podršku USAID, od sredine maja 2023. godine, granični inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove i privredni subjekti – uvoznici i špediterske kuće koji obavljaju prekogranični promet roba, u svakodnevnom poslovanju koriste novi savremeni sistem za prekograničnu kontrolu roba BIMS 2.

Direktorica USAID u BiH gđa Courtney Chubb naglasila je posvećenost USAID-a transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti u pružanju vladinih usluga u korist građana i kompanija, ali i državnih službenika. „USAID kroz naš Projekt E-uprave  je lider procesa digitalizacije koji podstiče napredak, smanjuje korupciju i pokreće ekonomski razvoj. Danas, zajedno s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, s velikim zadovoljstvom želimo pokazati koliko smo zajedno napravili na unapređenju digitalnih rješenja u vrlo važnom radu inspekcije roba koje se uvoze ili prodaju u FBiH.

Ponosim se našim partnerstvom s FUZIP i podrškom koju USAID pruža u procesu digitalne transformacije BiH na putu ka boljem upravljanju i ekonomskom rastu. Ostajemo predani saradnji s građanima, domaćim partnerima i organima vlasti kako bismo podstakili napredak i prosperitet u ovoj izvanrednoj zemlji“, izjavila je gđa Chubb.

Sretni smo što smo dio velikog projekta digitalne transformacije u BiH i zahvalni što je USAID prepoznao značaj Federalne uprave za inspekcijske poslove kao kontrolnog mehanizma od izuzetne važnosti za poslovnu zajednicu i razvoj poslovnog okruženja u FBiH. Sadržaj i domet Projekta E-uprave je zapravo velika šansa za značajno unapređenje i modernizaciju digitalnog sistema za provođenje i podršku inspekcijskim nadzorima u FBiH, ali i za povezivanje administrativnih procesa u Bosni i Hercegovini koji su od općeg značaja za zakonitost i pravilnost poslovanja u BiH i kvalitet pružanja usluga građanima i privrednim subjektima.

Koristim priliku da još jednom zahvalim USAID za podršku daljoj digitalizaciji i modernizaciji postojećih informatičkih sistema FUZIP E-inspektor 2 (IMS 2) i BIMS 2 i nedavnu vrijednu donaciju moderne hardverske opreme za rad naših inspektora. Oba nova informaciona sistema uključuju napredne i moderne funkcionalnosti pri čemu su međusobno povezani radi optimalnog funkcionisanja, upravljanja i efikasnosti, a podrška poboljšanju i unapređenju efikasnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove će nesumnjivo imati neposredan, pozitivan utjecaj na građane i preduzeća u BiH“, izjavio je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

BIMS 2 je savremeni digitalni sistem za administriranje inspekcijskog nadzora u prekograničnom prometu roba kojeg obavlja 47 federalnih inspektorica i inspektora (sanitarnih, fitosanitarnih i tržišnih) u Sektoru granične inspekcije na 13 graničnih prijelaza i mjesta carinjenja na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Iako je naslijedio već postojeći sistem koji je u funkciji od 2017. godine, BIMS 2 je dodatno automatizirao i proširio funkcionalnosti koje omogućavaju brži, precizniji, transparentniji i efikasniji rad federalnih graničnih inspektora. Također, BIMS 2 je omogućio kvalitetnije automatizirano administriranje procedure upućivanja uzoraka na laboratorijsku analizu kao i napredne funkcije izvještavanja, statističke i analitičke obrade podataka, čime doprinosi analizi rizika i unapređenju inspekcijske kontrole predmeta i proizvoda koji se uvoze u BiH putem graničnih prijelaza na području FBiH.

U toku 2023. godine, federalne granične inspektorice i inspektori u Sektoru granične inspekcije obradili su 150.327 predmeta u kontroli prekograničnog prometa roba, a u periodu od januara do kraja aprila ove godine, obrađeno je 50.210 predmeta.

-KRAJ-