U zajedničkim nadzorima FUZIP i UINO zabranjeno prometovanje nargila u osam ugostiteljskih objekata u Sarajevu

Federalni tržišni inspektorat FUZIP i Sektor za provođenje propisa – Grupa za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja Uprave za indirektno oporezivanje (UINO) su, svako u okviru svojih nadležnosti, uz asistenciju PU Novo Sarajevo dana 22.2.2022. godine izvršili usmjereni inspekcijski nadzor nad prometovanjem duhanskih preređevina – nargila u osam (8) ugostiteljskih objekata u Sarajevu.

Zbog obavljanja djelatnosti suprotno važećem odobrenju za rad, federalni inspektori su subjektima nadzora izdali osam (8) prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 7.200,00KM, osam (8) rješenja o zabrani rada, te jedno (1) rješenje o otklanjanju nedostataka.

„U skladu s članom 3, stav (3) Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj:32/09), ugostitelj može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju ugostiteljske djelatnosti, a koje se uobičajeno obavljaju uz ugostiteljsku djelatnost (prodaja novina i časopisa, duhanskih prerađevina, pružanje usluga bilijara, boćanja, kuglanja, tenisa i sl.), u skladu s posebnim propisima. Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da kontrolisani subjekti nadzora obavljaju kontrolisanu djelatnost suprotno izdatom odobrenju od strane nadležnog općinskog organa, odnosno da nemaju odobrenje za prometovanje duhanskih prerađevina – nargila, zbog čega im je obavljanje djelatnosti zabranjeno“ obrazložio je Elmir Ramić, glavni federalni tržišni inspektor po ovlaštenju.

Zajedničke usmjerene aktivnosti Federalnog tržišnog inspektorata i Sektora za provođenje propisa – Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja UINO će se nastaviti.

 

Molimo građane da uočene nepravilnosti prijave na:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6, Sarajevo.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela s radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu Uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. 

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba