U nastavku drugog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora u FBiH utvrđen 541 prekršaj

Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja vršenje drugog ciklusa pojačanih inspekcijskih nadzora u 2019. godini s ciljem suzbijanja sive ekonomije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, pojačani inspekcijski nadzori vrše se na području svih deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, putem zajedničkih multidisciplinarnih timova koji kontrolišu zakonitost poslovanja privrednih subjekata u oblastima trgovine, turizma, rada, poljoprivrede, zdravstva, urbanizma i ekologije, saobraćaja, šumarstva, voda, veterinarstva, rudarstva, te termo i elektroenergetike. Specifičnost ovih aktivnosti, između ostalog, je i da se inspekcijski nadzori vrše u neradne dane i sate, odnosno tokom vikenda i poslije redovnog radnog vremena. Fokus federalnih inspektora je, između ostalog, na provođenju Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o unutrašnjoj trgovini i drugih zakona koji se tiču trgovačko-ugostiteljske djelatnosti. U nadzorima učestvuju 64 federalna i 20 kantonalnih inspektora rada s područja svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U periodu od 4.-15.11.2019. godine, pojačani nadzori su vršeni na području Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog, Srednjebosanskog, Tuzlanskog, Posavskog i Kantona 10, te su ostvareni sljedeći rezultati:

 • izvršeno je 787 inspekcijskih nadzora i 22 kontrolna nadzora;
 • sačinjeno je 787 zapisnika;
 • utvrđen je 541 prekršaj, što podrazumijeva izdavanje 541 prekršajnog naloga s ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 768.154,00 KM;
 • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 90.991,54 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečene su 102 upravne mjere, od kojih se 36 odnose na mjere privremene zabrane rada;
 • od 280 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da jedan subjekat nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj;
 • 25 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

U okviru pojačanih nadzora i kontrole visokotarifnih roba, federalni tržišni inspektor je dana 16.11.2019. godine izvršio kontrolu duhana koji su policijski službenici Policijske uprave Hadžići prilikom vršenja kontrole saobraćaja zatekli u prometu bez vjerodostojne dokumentacije, o čemu su odmah obavijestili Federalnu upravu za inspekcijske poslove.

Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, postupajući federalni tržišni inspektor je izdao rješenje o privremenom oduzimanju robe bez dokumentacije o porijeklu, a protiv odgovornog lica biće pokrenut prekršajni postupak u skladu s članom 62. Zakona o prekršajima FBiH.

U periodu od januara do oktobra 2019. godine, Federalna uprava za inspekcijske poslove je u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, prema do sad pribavljenim podacima, evidentirala 6.321 lica zatečenih na radu „nacrno“.

Od početka godine, u pojačanim inspekcijskim nadzorima su ostvareni sljedeći rezultati: 

 • izvršeno je 7.225 inspekcijskih nadzora i 142 kontrolna nadzora;
 • utvrđeno je 4.318 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje 4.318 prekršajnih naloga s ukupnim finansijskim efektom u iznosu od 6.053.567,00 KM;
 • utvrđen je iznos za naplatu od ukupno 4.334.991,26KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
 • izrečeno je 1.265 upravnih mjera, od kojih se 243 odnose na mjere privremene zabrane rada (177 rješenja o zabrani rada fizičkom licu – nedostatak sanitarne knjižice, 42 rješenja o zabrani prometovanja sadnog materijala, 5 rješenje o zabrani rada ugostiteljskom objektu, 3 rješenja o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova, 1 rješenje o zabrani prometa namirnicama, 3 rješenja o zabrani rada trgovini, 1 rješenje o zabrani prometa nedeklarisane robe, 3 rješenja o zabrani rada ćumurane-žežnice, 1 rješenje o zabrani rada zbog neurednog vođenja trgovačke knjige, 2 rješenja o zabrani rada zbog neispunjavanja minimalno tehničkih uslova, 1 rješenje o zabrani prometovanja građevinskih proizvoda, 3 rješenja o zabrani rada pilani (pečaćenje), 1 rješenje o isključenju autobusa iz saobraćaja zbog tehničke neispravnosti;
 • od 2.401 kontrolisanog privrednog subjekta u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da pet (5) subjekata nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj;
 • 314 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge.

 

Obavještavamo javnost u FBiH da će drugi ciklus pojačanih inspekcijskih nadzora trajati do kraja tekuće godine, te koristimo priliku da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmetom represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44

– e-mail info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba