Tabelarni prikaz rezultata rada inspekcija u Federaciji BiH po prijavama građana o mogućem povećanju cijena 19.05.2014.

Prema raspoloživim podacima sa terena objavljujemo zbirni izvještaj izvršenih pojačanih inspekcijskih kontrola povećanja cijena u FBiH po prijavama građana na otvorene linije Federalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i otvorene linije Vlade Federacije BiH.

Više informacija

6 thoughts on “Tabelarni prikaz rezultata rada inspekcija u Federaciji BiH po prijavama građana o mogućem povećanju cijena 19.05.2014.

  1. Povratni ping: gazibo
  2. Povratni ping: unieke reizen
  3. Povratni ping: ks quik 2000

Comments are closed.