Anis Ajdinović

Phone :
033/563-360
Email :
anis.ajdinovic@fuzip.gov.ba

Anis Ajdinović

Poštovani,

Dobro došli na oficijelnu web-stranicu Federalne uprave za inspekcijske poslove. Službena stranica Federalne uprave za inspekcijske poslove je planski osmišljena, kreirana i usmjerena prema  korisnicima, u svrhu promocije našeg opredjeljenja za koncept razvoja otvorene, participativne i poslovno orijentirane inspekcije, u funkciji i službi zaštite javnog i privatnog interesa.

Inspekcijski nadzor, kao vrsta upravnog nadzora, spada u poslove organa državne uprave u funkciji javnog interesa, ali i solidarnog, zajedničkog interesa građana i društvene zajednice, jer se uređenjem djelatnosti primjene pravnih propisa neposredno utječe na razvoj kulture njihovog poštivanja i podstiče razvoj kolektivne svijesti o društvenom značaju zakonitosti rada i djelovanja.

Svjesni smo da najbolje inspekcijske prakse, u skladu sa zahtjevima i standardima EU, podrazumijevaju visok nivo saradnje s predstavnicima društvene zajednice, odnosno s ukupnom javnošću, u smislu da efikasna komunikacija proizvodi interakciju, interakcija stvara povjerenje, a povjerenje društvenu osnovu za partnerstvo.

Principi inspekcijskog djelovanja i nadzora moraju biti pravilno, tačno i adekvatno prezentirani i percipirani od strane javnosti, što je efekat za koji je zadužena kvalitetna komunikacijska poruka odnosno informacija, koja stvara pretpostavke za nove vrijednosti u društvenom ambijentu „friendly and bussines oriented“ inspekcije koju javnost odobrava, podržava i promovira.

Promocija načela otvorenosti i transparentnosti inspekcijskih organa, uz proaktivan pristup javnosti je temelj organizacijske uspješnosti s aspekta građana i subjekata nadzora, s jedne strane, ali i osnov za jačanje vlastite odgovornosti u obavljanju poslova u skladu sa zakonom.

Organizacijski uspjeh i ugled Federalne uprave za inspekcijske poslove počiva na ličnosti  inspektora, čija etičnost, integritet i profesionalizam utječe na percepciju u javnosti. Također, naša opredjeljenja su pravci dugoročnog unapređenja rada, uz povjerenje i podršku javnosti, u službi osiguranja zakonitosti i spremnog odgovora na izazove koji se pred nas postavljaju.