Održan inicijalni sastanak povodom pokretanja projekta “Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje”

Dana 02.10.2013. godine u hotelu “Garden City Hotel and Resort” u Konjicu, pod pokroviteljstvom Svjetske banke, održan je inicijalni sastanak povodom pokretanja Projekta “Tehnička podrška unapređenju poslovnog okruženja i institucionalno jačanje”. Povod održavanja ovog sastanka bilo je predstavljanje Projekta i njegovih ciljeva institucijama sa svih nivoa vlasti, koji su potencijalni učesnici i korisnici istog. 
Sastanku su prisustvovali predstavnik Svjetske banke, predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove, koja je ujedno i nosilac Projekta, članovi Jedinice za implementaciju Projekta, predstavnici brojnih institucija sa državnog i federalnog nivoa – Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Agencija za nadzor nad tržištem BiH, Federalni zavod za statistiku, Poreska uprava FBiH, Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge, Federalno ministarstvo trgovine, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, Generalni sekretarijat Vlade FBiH, Općinski sud Sarajevo, Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, Federalno ministarstvo pravde, Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, kao i predstavnici kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, te glavni federalni inspektori. 
Uvodnu riječ imao je g. Ibrahim Tirak, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove i koordinator Projekta. G. Tirak je pozdravio sve prisutne i zahvalio im se na dolasku na sastanak, te ukratko predstavio Projekat i njegove glavne ciljeve, kao i naglasio značaj samog Projekta kako za inspektorat, tako i za ostale organe i institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.
G. Šahović, vođa projektnog tima Svjetske banke, napomenuo je da se radi o Projektu koji je odobren od strane svih nivoa vlasti u BiH – Vlada FBiH, Vlada RS, Vijeće ministara BiH, Parlament FBiH, Predsjedništvo BiH. Spomenuo je i da je Projekat efektivan od 31.07.2013. godine. 
Nakon izlaganja predstavnika Svjetske banke, uslijedile su prezentacije predstavnika FUZIP-a. G. Anis Ajdinović, šef Kabineta direktora, i Amir Babić, stručni saradnik za IT, predstavili su postojeći sistem E-inspekcije unutar FUZIP-a. Šef Sektora za žalbe i pravnu zaštitu, gđa Diana Ružić, zajedno sa g. Babićem nastojala je prisutnima približiti sam pojam interoperabilnosti. Gđa Ružić je govorila o osnovnim i razvojnim ciljevima Projekta, te njegovim benefitima s pravnog aspekta, dok se g. Babić bazirao na tehničkim karakterstikama i potrebama IT infrastrukture. 
Kraj pripremljenih izlaganja označio je otvaranje diskusije učesnika. Većina prisutnih je podržala Projekat, te su izrazili interes za uključivanje u isti. Nakon pitanja i komentara prisutnih, zaključeno je da je cilj Projekta stvaranje sistema razmjene podataka, a ne centralnog registra svih postojećih baza podataka. Projekat podrazumijeva nastavak dogovorenog okvira interoperabilnosti, te se ni u kom slučaju ne kosi niti preklapa sa prethodnim projektima koji su implementirani u BiH. Naglašeno je da vlasništvo nad podacima ostaje u posjedu institucije koja po službenoj dužnosti vodi evidenciju istih. Ukazano je na potrebu da se zadovolji princip jednokratnog unošenja podataka, te da Projekat ima za cilj da različitim institucijama/organima osigura tehničku podršku i pristup provjerenim, kvalitetnim i pravovremenim podacima, u skladu sa važećim zakonskim okvirom.