Obavijest izvoznicima voća i povrća u Rusku Federaciju

Infomišemo sve izvoznike i proizvođače u Federaciji BiH da je Ruska Federacija svojom obavijesti od 20. oktobra 2016.godine, ukinula zabranu uvoza voća i povrća iz Bosne i Hercegovine, čemu je prethodilo potpisivanje Protokola o osiguranju fitosanitarnih zahtjeva ispred Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

S tim u vezi, potrebno je da svi nominovani subjekti iz Protokola preuzmu svoje obaveze, kako bi se nesmetano pristupilo izvozu voća i povrća u Rusku Federaciju, tako da se izvoznici/proizvođači trebaju uključiti u realizaciju obaveza koje su sadržane u priloženom Obavještenju koje je 27.10.2016.godine, dostavila Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja.

Realizacija izdvojenih obaveza iz Protokola koje se odnose na izvoznike i proizvođače za Federaciju BiH koja je sadržana u obavještenju usmjerena je operativno na relaciji Izvoznik – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Federalna uprava za inspekcijske poslove.

U prilogu ovog saopštenja je Obavještenje izvoznicima voća i povrća u Rusku Federaciju Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja i registracioni/evidencioni obrazac.

Informacija izvoznicima voća i povrća iz F BiH u Rusku Federaciju

Obavještenje oko upisa izvoznika

OBRAZAC o registraciji