KONFERENCIJA ZA MEDIJE: PREZENTIRANI REZULTATI RADA ZA 2019. GODINU