Odluka o poništenju postupka nabavke građevinskih radova uklanjanja nelegalnih objekata