Odluka o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga i registracije i tehničkog pregleda službenih vozila FUZIP