Odluka o izmjenama i dopunama Plana za 2023. godinu (21.11.2023. godine)