Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku roba gume za službena vozila