Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o nabavci usluga za kolektivno osiguranje uposlenika FUZIP za 2022. godinu