Implementacija projekta E-uprave: federalni inspektori pripremaju “ček liste” za novi elektronski inspekcijski sistem “E-inspektor 2″

Danas je u Konjicu počela prva u nizu dvodnevnih radionica “Ček liste i baze propisa” koja se održava u okviru implementacije USAID-ovog projekta E-uprave.

Radionice organizuje Federalna uprava za inspekcijske poslove u saradnji s USAID-ovim projektom E-uprave, a na njima će federalni inspektori iz svih inspektorata ove Uprave aktivno raditi na pripremi revidiranih “ček listi” i baza propisa, koje će biti sastavni dio novog inspekcijskog informacionog sistema “E-inspektor 2”.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović iskazao je zadovoljstvo učešćem u ovom vrijednom projektu koji će uvođenjem modernih hardverskih i softverskih rješenja doprinijeti daljem unapređenju efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti rada inspekcija u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove.

“Federalna uprava za inspekcijske poslove još od 2010. godine u svom svakodnevnom radu koristi elektronski sistem upravljanja poslovnim procesima “E-inspektor”, u kojem smo do sad vodili i pohranili preko 200.000 predmeta s pratećom dokumentacijom. Sa USAID-ovim projektom E-uprave, naš “E-inspektor” ide u zasluženu penziju i očekujemo da će novi sistem “E-inspektor 2”, pored bržeg i efikasnijeg upravljanja poslovnim procesima, donijeti i nove digitalne analitičke sposobnosti, koje će nam uveliko pomoći u procjeni rizika, kao i ukupnom planiranju i obavljanju inspekcijskih nadzora u svim oblastima rada. Sretni smo što će ovaj projekat također nadograditi naš sistem BIMS (Sistem upravanja graničnim inspekcijama), koji je od svoje uspostave donio značajna unapređenja u smislu efikasnosti i ekonomičnosti inspekcijskog nadzora u prekograničnom prometu roba”, izjavio je direktor Ajdinović.

***

Američka agencija za međunarodni razvoj u BiH (USAID) i Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) su 16.7.2021. godine u Sarajevu potpisali Memorandum o razumijevanju u okviru projekta E-uprave kojime se definiraju oblasti saradnje usmjerene na: poboljšanje funkcionalnosti, efikasnosti i učinkovitosti inspekcija, povećanje transparentnosti, unapređenje saradnje i elektronske komunikaciju s organima i institucijama vlasti BiH i FBiH povećanjem nivoa razmjene podataka iz digitalnih baza i poboljšanje analitičke i izvještajne sposobnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove. Kroz ova unapređenja će biti ojačani i postojeći antikorupcijski mehanizmi Federalne uprave za inspekcijske poslove, a daljom digitalizacijom i modernizacijom će biti omogućeno pružanje bržih, transparentnijih i jeftinijih usluga poslovnim subjektima.

 

– KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljanje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba