Federalni vodni Inspektorat aktuelnosti

Federalni vodni Inspektorat aktuelnosti

image

Održan godišnji sastanak sa stručnom edukacijom vodnih inspektora u Federaciji BiH na temu posebnih vodnih naknada

U ponedjeljak, 28.11.2022. godine u Sarajevu je, na poziv glavnog federalnog vodnog inspektora Smajlagić Mirsada, održan redovni godišnji sastanak vodnih…
image

Rješenjem u upravnom sporu ogođeno izvršenje Rješenja o privremenoj zabrani rada subjekta Žuvela-HB d.o.o. Stolac

Dana 11.11.2022. godine, Federalna uprava za inspekcijske poslove zaprimila je zahtjev privrednog subjekta Žuvela-HB d.o.o. Stolac za stavljanje van snage…
image

Federalni vodni inspektor zapečatio kamenolome „Rastovice“ i „Krčevine“ u Kreševu

Prethodno Sljedeće  Federalna vodna inspekcija je, temeljem Zaključka o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja, u skladu s članovima 146. i 147.…
image

Informacija o postupanju federalnog vodnog inspektora po prijavama protiv subjekta „Žuvela-HB“ d.o.o. Stolac

Nakon provedenog inspekcijskog nadzora kod subjekta „Žuvela-HB“ d.o.o. Stolac, Federalna vodna inspekcija je, temeljem člana Članu 190.1. Zakona o vodama…
image

U sjedištu FUZIP u Sarajevu održan godišnji sastanak vodnih inspektora u FBiH

Dana 23.5.2022. godine, na poziv glavnog federalnog vodnog inspektora, u sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je sastanak federalnih,…