Zakon o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 49/05)