Opći kolektivni ugovor za teritoriju federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 48/16, 62/16)